گارانتی کفش پاتن

کلیه محصولات کفش پاتن از تاریخ مندرج در فاکتور فروش، تا 7 ماه، مشمول دوره گارانتی می باشند.

گارانتی شامل

– شکستن زیره

– گسیختگی و باز شدن محل اتصال رویه به زیره

– پاره شدن دوخت اجزاء رویه

– و مقاومت سایشی زیره در محیط های مواد نفتی و روغنی معمولی می باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی شود.

– گارانتی مشمول تماس زیره کفش با حلال ها و مواد شیمیایی آلی و باکتری های خورنده و تماس با اشیاء تیز و برنده و مواد مذاب نخواهد بود.

– گارانتی شامل پاشیده شدن مواد اسیدی و قلیایی به روی چرمی کفش و اثر گذاری ناشی از آن نخواهد بود.

-کلیه محصولات این شرکت دارای رویه چرم طبیعی میباشد و لذا تمیزکردن رویه کفش بصورت تناوبی از آلاینده های محیطی و هرگونه ذرات معلق،کاملا ضروری و الزامی است.

شرایط دوره ضمانت

کالای تعویضی فقط با مرجوع شدن کالای معیوب و بررسی و احراز شمولیت تحویل خواهد شد.

مبنای محاسبه دوره تضمین

تاریخ مندرج در فاکتور فروش و یا سریال تولید درج شده بر روی کالا می باشد و زمان فروش یا توزیع از انبار خریدار ملاک نخواهد بود.