_ قوانین عمومی :
کلیه اصول و رویه های پاتن پدیده تبریز منطبق با قوانین جهموری اسلامس ایران ،قاتون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف است به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است .
_ تعریف مشتری یا کاربر :
مشتری یا کاربر به شخصی گفته میشود که با اطلاعات خود در فرم ثبت نام درج کرده است ،به ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدمات شرکت پاتن پدیده اقدام نماید .
_ارتباطات الکترونیکی :
زمانی که سفارش اینترنتی خود را ثبت یا خرید میکیند و یا ایمیل میزنید ،این ارتباطات بصورت الکترونیکی انجام میشود و در صورتی که درخواست شما با رعایت کلیه اصول و رویه ها باشد ،شما موافقت میکنید که شرکت پاتن پدیده تبریز بصورت الکترونیکی به درخواست شما پاسخ دهد .
_ثبت ، پردازش و ارسال محصولات :
پاتن پدیده تبریز به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان سفارش گذاری اینترنتی میدهد . مشتریان میبایست بعد از انجام سفارش گیری اقدام به پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی نمایند تا نسبت به انجام مراحل بسته بندی و ارسال اقدامات لازم انجام پذیرد .
_خسارت در هنگام حمل و نقل:
پاتن پدیده تبریز همواره نهایت تلاش خود را میکند تا کلیه سفارش ها د رنهایت صحت و بدون آسیب به دست مشتریان در سراسر کشور برسد .با توجه به بسته بند ایمن و استاندارد همه مرسولات ،تحویل به شعب پستی و اعلام بارنامه مرسوله ،به این معنی است که برزو هرگونه حادثه در هنگام حمل و نقل به عهده شرکت حمل و نقل است و کفش پاتن تنها مرسولات تایید شرکت حمل کننده سفارش و در راستای تسهیل امور پیگیری ،خسارت را جبران میکند .
_سیاست قیمت گذاری :
سیاست قیمت گذاری مبتنی بر اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است ،قیمتهای ارائه شده در کفش پاتن ،قیمت خرده فروشی بوده و با احتساب ارزش افزوده اعمال گردیده است .