تماس با شرکت پاتن پدیده تبریز

خدمات مشتریان پاتن پدیده آماده هرگونه پاسخگویی در زمینه‌ی پیگیری شکایات و هرنوع راهنمایی مورد نیاز مشتریان است.

می توانید از طریق یکی از راه های ارتباطی زیر یا با تکمیل فرم تماس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فرم تماس